Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-07: Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020

RK-34-2019-07.pdf, RK-34-2019-07pr01.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-34-2019-07
Název Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval L. Matysová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 41/2016, konaného dne 13. 12. 2016 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina č. 5/13 ze dne 12. 3. 2013 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-07, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-07, př. 1.

Odpovědnost předseda Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz