Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-17: Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

RK-34-2019-17.pdf, RK-34-2019-17pr01.docx , RK-34-2019-17pr02.docx , RK-34-2019-17pr03.docx , RK-34-2019-17pr04.docx , RK-34-2019-17pr05.zip , RK-34-2019-17pr06.doc , RK-34-2019-17pr07.xlsx , RK-34-2019-17pr08.xlsx

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-34-2019-17
Název Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 8
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz