Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-19: Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

RK-34-2019-19.pdf, RK-34-2019-19pr01.pdf , RK-34-2019-19pr02.doc , RK-34-2019-19pr03.doc , RK-34-2019-19pr04.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-34-2019-19
Název Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
Zpracoval J. Bína, D. Matys
Předkládá P. Pavlinec, V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, který je pro informaci připojen v materiálu RK-34-2019-19, př. 1. Z tohoto programu bude možné přispět na pořízení vybavení poskytovatelů, kteří jsou v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a provozují pobytové sociální služby. Maximální výše podpory je stanovena následujícím způsobem:

 1. Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 2. Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 3. Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).
 4. Celková finanční podpora nepřesáhne
    1. částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 50 lůžek,
    2. částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 100 lůžek,
    3. částku 150 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 150 lůžek,
    4. částku 200 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou více než 150 lůžek

Musí se jednat o televizní přijímače, které jsou ve vlastnictví poskytovatele sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, nikoliv o přijímače klientů. 

MPO ve svém dotačním programu profinancuje až do výše uvedených hodnot část nákladů na přechod k DVP-T2, ale musíme tyto prostředky prvně poskytovatelům dát na základě vlastních pravidel a potom požádat o proplacení. Náš odhad čerpání při přípravě pravidel byl 1,4 mil. Kč, ale objem skutečných žádostí je může překročit.(od MPO dostaneme minimálně 1,044 mil. Kč a zatím byla deklarována možnost jednání o navýšení této částky). Proto navrhujeme, aby byla program kraje vyhlášen na částku 2 mil. Kč. V rozpočtu kraje bude tento výdaj po dohodě s ekonomickým odborem uveden pod čarou a na kapitolu Sociální věci bude schválena pouze částka nezbytná k financování proplácených žádostí.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí a odbor informatiky navrhují schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle materiálů RK-34-2019-19, př. 2 (Pravidla s formulářem podle zák. č. 250/2000 Sb.), RK-34-2019-19, př. 3 (smlouva o poskytnutí dotace) a RK-34-2019-19, př. 4 (formulář žádosti).

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vyhlásit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle materiálů RK-34-2019-19, př. 2, RK-34-2019-19, př. 3 a RK-34-2019-19, př. 4.

Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor sociálních věcí
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz