Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-39: Souhlas s konáním veřejné sbírky

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-34-2019-39.pdf, RK-34-2019-39pr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-34-2019-39
Název Souhlas s konáním veřejné sbírky
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz