Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-10: Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-34-2020-10.pdf, RK-34-2020-10pr01.pdf , RK-34-2020-10pr02.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-34-2020-10
Název Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o  udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • peněžního účelového daru od společnosti FreeRunHelps, z.s., v celkové výši 40 000 Kč na nákup zdravotnického přístroje High flow nasal oxygen pro chirurgické oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2020-10, př. 1;
  • věcného daru od fyzické osoby (5 ks povlečení) v celkové výši 3 185 Kč pro potřeby nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2020-10, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžitého a věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s přijetím darů dle materiálů RK-34-2020-10, př. 1 a RK-34-2020-10, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím peněžního a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2020-10, př. 1 a RK-34-2020-10, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 20. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz