Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-11: Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě- Finanční podpora na specializovaný kurz Osteosyntéza u dětí

RK-34-2020-11.pdf, RK-34-2020-11pr01.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-34-2020-11
Název Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě- Finanční podpora na specializovaný kurz Osteosyntéza u dětí
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 15. 9. 2020 usnesením č. 1657/27/2020/RK rozhodla o poskytnutí finančního daru společnosti Soggiorno, s.r.o. (dále také „Společnost“), a to na pořádání specializovaného kurzu „Osteosyntéza u dětí“, který se měl konat v říjnu 2020 v Jihlavě.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace způsobené novým typem koronaviru však nebylo možné kurz v říjnu uskutečnit. Z toho důvodu požádala Společnost o úpravu Darovací smlouvy s tím, že kurz bude uskutečněn nejpozději do konce roku 2021.

Návrh Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě je obsažen v materiálu RK-34-2020-11, př. 1

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 k  Darovací smlouvě se Společností Soggiorno, s.r.o., dle materiálu RK-34-2020-11, př. 1

Příslušnost rady kraje rozhodnout o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech je dána ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě dle materiálu RK-34-2020-11, př. 1

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz