Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-24: Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

RK-34-2020-24.pdf, RK-34-2020-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-34-2020-24
Název Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
Zpracoval I. Hamáčková, J. Dočkalová
Předkládá L. Seidl, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 0179/04/2020/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2020. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele. Osobní úkoly byly ředitelkám/ředitelům stanoveny s termíny, které zohledňovaly časové potřeby u jednotlivých cílů, přičemž nejzazší termíny pro splnění většiny cílů byly stanoveny do 31. 10. 2020.

Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu bylo provedeno vyhodnocení splnění stanovených cílů. Na základě výsledků vyhodnocení je navrženo poskytnutí cílové odměny v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Mimo rámec cílových úkolů je dále navrženo poskytnutí odměny za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v souladu s § 134 zákoníku práce.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují poskytnout odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2020-24, př. 1. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací. Splnění úkolů a návrh odměn byl konzultován s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2020-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz