Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-36: Dodatek č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe

RK-34-2020-36.pdf, RK-34-2020-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-34-2020-36
Název Dodatek č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatku č. 2 ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, tj. česky Badatelsky orientovaná výuka v Evropě (dále také "projekt"), Kraje Vysočina, který je příjemcem grantu a koordinátorem projektu, a regionů Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko. Projekt je finančně podpořen z programu Erasmus+ (Klíčová akce 2: Strategická partnerství, Výzva 2018).

Zastupitelstvo kraje schválilo zapojení do projektu 27. 3. 2018 usnesením č. 1539/02/2018/ZK. Rada kraje rozhodla uzavřít grantovou dohodu s Domem zahraniční spolupráce, který je poskytovatelem grantu, 29. 8. 2018 usnesením č. 0359/23/2018/RK.

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 je možné realizovat některé aktivity projektu virtuálně. Dodatek č. 2 ke grantové dohodě předložený v materiálu RK-34-2020-36, př. 1 doplňuje pravidla v článku I.3.3 a v článcích I.2 a II.2 přílohy III, která se vztahují pouze na tyto aktivity.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke grantové dohodě dle materiálu RK-34-2020-36, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke grantové dohodě dle materiálu RK-34-2020-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz