Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-37: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-34-2020-37.pdf, RK-34-2020-37pr01.pdf , RK-34-2020-37pr02.pdf , RK-34-2020-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-34-2020-37
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržené podpory z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0563/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Účast na mistrovství Evropy a světa 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 900 000 Kč. Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 2 žádosti ve výši 34 881 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-34-2020-37, př. 1. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s uvedenými subjekty dle materiálů RK-34-2020-37, př. 2 a RK-34-2020-37, př. 3.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2020 (ORJ 3000000016) činí 685 553 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz