Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-17: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019

RK-35-2019-17.pdf, RK-35-2019-17pr01.xls

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-35-2019-17
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
Zpracoval R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 a má následujících 8 částí:

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2019

  • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2019

  • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2019

  • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 10/2019

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2019

   6)   Sociální fond za období 1 – 10/2019

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 10/2019

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2019

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 10. 2019.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019 dle materiálu RK-35-2019-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 11. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz