Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-44: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-35-2019-44.pdf, RK-35-2019-44pr01.doc

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-35-2019-44
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byly majetkovým odborem a ve spolupráci majetkového odboru a KSÚSV uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd. Některé pozemky byly získány bezúplatným převodem od České republiky.

Pozemky, které jsou  již ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-44, př. 1. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-44, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz