Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-08: Poskytnutí dotace na akci 63. festival sborového umění Jihlava 2021

RK-36-2020-08.pdf, RK-36-2020-08pr01.pdf , RK-36-2020-08pr02.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-36-2020-08
Název Poskytnutí dotace na akci 63. festival sborového umění Jihlava 2021
Zpracoval Z. Čech, O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 1. 2020 usnesením č. 0059/02/2020/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč organizaci Společnost pro FSU, z.s. na realizaci akce 63. festival sborového umění Jihlava 2020.

Vzhledem k epidemii a vládním omezením se akce v roce 2020 neuskutečnila. Pořadatelé v roce 2020 dotaci nečerpali a akci přesunuli na rok 2021. Na Kraj Vysočina se obrací s žádostí o podporu na realizaci akce 63. festival sborového umění Jihlava 2021 (viz materiál RK-36-2020-08, př. 1).

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje poskytnout dotaci organizaci Společnost pro FSU, z.s., se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, IČO: 65340507 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce 63. festival sborového umění Jihlava 2021.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost organizaci Společnost pro FSU, z.s., se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, IČO: 65340507 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce 63. festival sborového umění Jihlava 2021 dle materiálu RK-36-2020-08, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2020-08, př. 2.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz