Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-14: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-36-2020-14.pdf, RK-36-2020-14pr01.pdf , RK-36-2020-14pr02.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-36-2020-14
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • peněžního účelového daru od Nutricia a.s. ve výši 8 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-14, př. 1;
  • peněžního daru od Okresní správy sociálního zabezpečení Třebíč (184 ks stravenek) v celkové hodnotě 18 400 Kč dle materiálu RK-36-2020-14, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím darů dle materiálů RK-36-2020-14, př. 1 a RK-36-2020-14, př. 2. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-14, př. 1 a RK-36-2020-14, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz