Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-16: Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

RK-36-2020-16.pdf, RK-36-2020-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-36-2020-16
Název Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, (dále také „Trojlístek“) obdržel od společnosti FLOSMAN a.s. nabídku věcného daru v hodnotě 697 Kč dle materiálu RK-36-2020-16, př. 1.

Trojlístek je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněn pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Trojlístek proto požádal o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti Trojlístku. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru dle materiálu RK-36-2020-16, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2020-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz