Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-36: Podání 5. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.

RK-36-2020-36.pdf, RK-36-2020-36pr01.pdf , RK-36-2020-36pr02.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-36-2020-36
Název Podání 5. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předložený materiál řeší schválení a podání Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu ve výši 15  977  084,40 Kč za pátou etapu projektu Transformace Domova Háj III., která probíhala od 1.  8.  2020 do 31. 10. 2020.

Cílem projektu je vytvoření komunitních domácností pro celkem 34 klientů Domova Háj. V  Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři vzniknou domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Projekt je realizován v rámci Výzvy 49 IROP, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, s předpokládaným termínem ukončení k  31. 10. 2021.

V průběhu 5. etapy pokračovaly stavební práce ve všech třech lokalitách. Celkové náklady této etapy dosáhly 17 901 833,88 Kč a je na ně požadována dotace ve výši 15 977 084,40 Kč (90% ze způsobilých nákladů). Zpráva o realizaci a Žádost o platbu byly zpracovány v informačním systému MS2014+ v souladu s platnými podmínkami Rozhodnutí, Specifickými a Obecnými pravidly a jsou radě kraje předkládány jako materiály RK-36-2020-36, př. 1 a RK-36-2020-36, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-36, př. 1 a Žádost o  platbu dle materiálu RK-36-2020-36, př. 2 a vzít na vědomí informaci o tom, že k podání těchto dokumentů, došlo v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-36, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-36-2020-36, př. 2 za pátou etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

bere na vědomí

podání těchto dokumentů v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz