Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-44: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021

RK-36-2020-44.pdf, RK-36-2020-44pr01.pdf , RK-36-2020-44pr02.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-36-2020-44
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
Zpracoval M. Kastner, P. Horký
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu provozu Krajských center talentované mládeže. Program je určen pro právnické osoby, jimž Kraj Vysočina přidělil Statut Krajského centra talentované mládeže podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže ze dne 18. 12. 2018 č. 06/18 (dále jen Statut).

Účelem vyhlášení programu je zajištění dlouhodobých sportovních aktivit talentované mládeže v regionu s cílem vytvořit jim adekvátní podmínky a zázemí pro celoroční sportovní přípravu a další rozvoj jejich talentu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 6,3 mil. Kč na podporu celoroční činnosti Krajských center talentované mládeže ve sportovních disciplínách, jimž kraj přidělil Statut k 8. 12. 2020 (RK-36-2020-44, př. 2).

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02795.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Krajská centra talentované mládeže 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021“ dle materiálu RK-36-2020-44, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz