Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-47: Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje

RK-36-2020-47.pdf, RK-36-2020-47pr01.doc

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-36-2020-47
Název Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
Zpracoval Z. Hloušková, D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší změnu sídla ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina se přestěhuje do nových prostor na adrese třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava.

Kraj Vysočina zajišťuje poradenské (pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické) služby prostřednictvím příspěvkové organizace, která nyní sídlí na adrese třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava. Tyto prostory neumožňují další rozvoj organizace (např. v souvislosti s tzv. společným vzděláváním), byly tedy rekonstruovány prostory v jiné budově v majetku kraje na adrese třída Legionářů 1468/36 (blíž dopravním uzlům). Termín kolaudace se předpokládá do konce roku, následovat bude vybavení nábytkem a stěhování v jarních měsících 2021. Stávající budova třída Legionářů 1578/6 se pak stane nepotřebnou a OŠMS ji navrhne k prodeji.

Rekonstrukce byla realizována v rámci projektu "Krajské komunitní centrum" s podporou programu IROP. Při rekonstrukci byly v budově rovněž vytvořeny prostory pro sociální služby - Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, jež zde bude zajišťovat činnost intervenčního centra a podporu náhradní rodinné péče, a Domov Ždírec, příspěvková organizace, jenž zde bude provozovat činnost Alzheimer poradny.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a  organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-36-2020-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz