Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-75: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2021"

RK-36-2020-75.pdf, RK-36-2020-75pr01.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-36-2020-75
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2021"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu obnovy kulturních památek s maximální podporou 350 tis. Kč na jeden projekt a na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "PAMÁTKY 2021"  v objemu 10,5 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení:

Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav)

David Pavlata (Národní památkový ústav)

Olga Čermáková (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02789.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Památky 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2021" dle materiálu RK-36-2020-75, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz