Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-86: Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV

RK-36-2020-86.pdf

Číslo materiálu 86
Číslo jednací RK-36-2020-86
Název Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina jako jeden ze zakládajících členů Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555 (dále jen „RRAV“), má v orgánech RRAV své zástupce.

Usnesením č. 0594/07/2017/ZK nominovalo zastupitelstvo kraje po volbách do orgánů kraje v roce 2016 Mgr. Pavla Pacala jako člena rady kraje pro oblast regionálního rozvoje členem Valného shromáždění a Předsednictva RRAV (Zastupitelstvo kraje nominuje Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina; Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina).

Po volbách do orgánů kraje v roce 2020 je vhodné nominaci do Valného shromáždění a  Předsednictva RRAV opět změnit.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Valného shromáždění RRAV za Kraj Vysočina a jako člena Předsednictva RRAV za Kraj Vysočina a nominovat Mgr. Hanu Hajnovou jako členku Valného shromáždění RRAV za Kraj Vysočina a jako členku Předsednictva RRAV za Kraj Vysočina s účinností ke dni nejbližšího zasedání orgánů RRAV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
  • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
  • nominovat Mgr. Hanu Hajnovou členkou Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
  • nominovat Mgr. Hanu Hajnovou členkou Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz