Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-10: 95. výzva IROP: žádost o podporu projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

RK-37-2020-10.pdf, RK-37-2020-10pr01.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-37-2020-10
Název 95. výzva IROP: žádost o podporu projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál je předkládán z důvodu předložení projektové žádosti do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která je zaměřena na modernizaci komunikací II. a III. třídy.

Rada kraje svým usnesením číslo 1617/26/2020/RK ze dne 1.9.2020 schválila přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu (RK-37-2020-10, př. 1). Předfinancování projektu je schváleno usnesením č. 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-10, př. 1

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz