Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-13: Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko

RK-37-2020-13.pdf, RK-37-2020-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-37-2020-13
Název Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko po projednání s odborem dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s uzavřením Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva). Jedná se o spoje, které na základě projednání, nespadají do skupiny spojů zajišťujících základní dopravní obsluhu Kraje Vysočina. Část obcí daného mikroregionu projevila zájem o zajištění vybraných spojů za předpokladu financování ze strany obcí mikroregionu. Z důvodu administrativní zátěže spojené s vyúčtováním a objednávkou rozsahu spojů a v budoucnu možných úprav v objednávce došlo k dohodě, že smluvním partnerem kraji bude mikroregion.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření "Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko, Radnická 29/1, Velké Meziříčí uvedené v materiálu RK-37-2020-13, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko, Radnická 29/1, Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2020-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz