Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-17: Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

RK-37-2020-17.pdf, RK-37-2020-17pr01.pdf , RK-37-2020-17pr02.pdf , RK-37-2020-17pr03.pdf , RK-37-2020-17pr04.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-37-2020-17
Název Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů za účelem výstavním.

Na Hradě Kámen, pobočce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, jsou na základě smlouvy a následných dodatků (materiál RK-37-2020-17, př. 1) vystaveny předměty od ČZ a. s. Ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dalšího dodatku (materiál RK-37-2020-17, př. 2), který prodlouží dobu výpůjčky o dva roky, a to do 31. 12. 2022. Druhý dodatek (materiál RK-37-2020-17, př. 3) prodlouží o jeden rok stávající výpůjčku předmětů od soukromého půjčitele rovněž do expozice na Hradě Kámen (smlouva včetně následných dodatků viz materiál RK-37-2020-17, př. 4).

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-37-2020-17, př. 2 a RK-37-2020-17, př. 3. Výpůjčky předmětů jsou v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-17, př. 2 a RK-37-2020-17, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz