Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-46: Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

RK-37-2020-46.pdf, RK-37-2020-46pr01.xlsx

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-37-2020-46
Název Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení č. 0984/18/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 2. 6. 2020 byly schváleny Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz) s Nemocnicí Jihlava, Nemocnicí Havlíčkův Brod, Nemocnicí Třebíč, Nemocnicí Nové Město na Moravě a Nemocnicí Pelhřimov.

Účelem smluv je spolupráce mezi Krajem Vysočina a jednotlivými nemocnicemi  při zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina, a to zejména při objednávání uživatelů na vyšetření zjišťující přítomnost SARS-CoV-2 formou odběru, které je realizováno v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Kraj Vysočina zajišťuje provoz služby on-line registrace uživatelů na vyšetření, provedení platby uživatelem za vyšetření a předání osobních údajů samoplátců nemocnici pro realizaci vyšetření. 

Za měsíc listopad 2020 Kraj Vysočina obdržel na účet ODBĚR COVID-19 (4200019345/6800) od samoplátců souhrnnou částku ve výši  3 829 257,20 Kč (RK-37-2020-46, př. 1) za  provedených 2 202 odběrů. Tato suma bude rozdělena mezi jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 2 010 364,38  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 757 438,30  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 384 556,76  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 540 876,14  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 136 021,62 Kč.
Návrh řešení

Odbor informatiky doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši 3 829 257,20 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 2 010 364,38  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 757 438,30  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 384 556,76  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 540 876,14  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 136 021,62 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 3 829 257,20 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 2 010 364,38  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 757 438,30  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 384 556,76 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 540 876,14  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 136 021,62 Kč.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz