Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-49: Veřejná zakázka „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“

RK-37-2020-49.pdf, RK-37-2020-49pr01.doc , RK-37-2020-49pr02.doc

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-37-2020-49
Název Veřejná zakázka „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“
Zpracoval K. Jiráková, L. Jůzl
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem veřejné zakázky je služba, která poskytne zadavateli právo na užití produktů ESRI a služeb systémové podpory (maintenance) k tomuto software na období tří let pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace – tzv. podniková licence ELA.

Tento model financování nákupu a podpory licencí SW firmy ESRI je krajem realizován již od roku 2015 a ukázal se být jako funkční a pro kraj organizačně i finančně výhodný.

Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 67 odst. 1 s poukazem na ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu výhradního poskytování licencí a systémové podpory softwarových produktů vyráběných a licencovaných společností ESRI na území ČR společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, IČO 14889749.

Návrh řešení

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o vyzvání dodavatele ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009,
110 00 Praha 1, IČO 14889749, k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“ dle přílohy RK-37-2020-49, př. 1  a jmenovat hodnotící komisi dle přílohy RK-37-2020-49, př. 2, která která je pověřena otevírat obálky, posoudit podmínky účasti a posoudit splnění kvalifikace a je pověřena jednáním s účastníkem.

Dle Čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek rozhoduje o zahájení a způsobu zahájení zadávacího řízení Rada Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vyzvat dodavatele ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, IČO 14889749 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“ dle přílohy RK-37-2020-49, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle přílohy RK-37-2020-49, př. 2, která je pověřena otevírat obálky, posoudit podmínky účasti a posoudit splnění kvalifikace a je pověřena jednáním s účastníkem.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz