Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-66: ERP systém - informace o dalším rozvoji

RK-37-2020-66.pdf, RK-37-2020-66pr01.doc

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-37-2020-66
Název ERP systém - informace o dalším rozvoji
Zpracoval J. Nulíček, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

V rámci zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina je využíván jednotný ekonomický systém ERP. Materiál informuje radu kraje o rozvoji tohoto systému za období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, a to na základě usnesení rady kraje č. 2336/38/2015/RK.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2020-66, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2020-66, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz