Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-70: Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2019/2020 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti výchovně vzdělávací činnosti

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-37-2020-70.pdf, RK-37-2020-70pr01.pdf , RK-37-2020-70pr02.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-37-2020-70
Název Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2019/2020 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti výchovně vzdělávací činnosti
Zpracoval L. Stejskal, V. Zelený, K. Látera, D. Kahounová, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz