Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-74: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

RK-37-2020-74.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-37-2020-74
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Zpracoval H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí (dále též škola) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 8. 10. 2020 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném majetku. Jedná se o osobní automobil Škoda Fabia, inventární číslo 34.10.2/9, registrační značka 3J3 6976, rok pořízení 2008, pořizovací cena 265 899 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

Automobil sloužil pro výuku autoškoly, je opotřebovaný a zastaralý. Praktická výuka autoškoly je zajištěna dalšími vozidly. Byl nabídnut prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití. O vozidlo projevila zájem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov. Škola navrhuje bezúplatný převod automobilu Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením a bezúplatným převodem osobního automobilu Škoda Fabia, inventární číslo 34.10.2/9 registrační značka 3J3 6976, rok pořízení 2008, pořizovací cena 265 899 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz