Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-79: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“

RK-37-2020-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-37-2020-79
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“) na zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 8. 12. 2020 byla na účet u ČNB a následně na zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina připsána dotace od Poskytovatele dotace ve výši 972 103,49 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina ve výši 972 103,49 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 972 103,49 Kč, která je určena na financování projektu "Krajský akční plán Kraje Vysočina". Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 972 103,49 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz