Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-95: Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

RK-37-2020-95.pdf, RK-37-2020-95pr01.xls

Číslo materiálu 95
Číslo jednací RK-37-2020-95
Název Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI financuje náklady na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra a osobní asistence. Kromě jiných poskytovatelů sociálních služeb jsou z projektu do konce roku 2020 financovány také intervenční centrum provozované Psychocentrem a sociálně terapeutická dílna Domova Kopretina Černovice. Tyto služby jsou financované podle Závazného pokynu zřizovatele k použití „Příspěvku na provoz II“ z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Po dobu projektu jsou příspěvkovým organizacím kraje schvalovány platby ve výši uznatelných výdajů za předcházející monitorovací období na základě žádosti o platbu.

Mimořádné žádosti o platbu za období (1. 10. 2020 – 31. 12. 2020) byly předloženy dle individuálních konzultací. Vyúčtování výdajů zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů bude předloženo do 20. 1. 2021 dle podmínek Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz II“. Mimořádná žádost o platbu je nutná, aby konečná výše příspěvku na provoz na rok 2020 byla schválena ještě před koncem roku a ne až na základě řádné žádosti o platbu až v roce 2021.

Mimořádné žádosti o platbu obsahují následující částky:

  1. Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí formou údržby parků, zeleně a dalších činností pracovní terapii pro klienty s mentálním postižením): 398 429,26 Kč
  2. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace na sociální službu intervenční centrum (služba zajišťuje odbornou pomoc obětem domácího násilí):  451 032,68 Kč.

    Celkem: 849 461,94 Kč.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 849 461,94 Kč na činnost příspěvkových organizací s rozpisem dle materiálu RK-37-2020-95, př. 1. Navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pokrývá náklady sociálních služeb zařazených do výše zmíněného projektu pro daný rok ve výši způsobilých výdajů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 849 461,94 Kč dle materiálu RK-37-2020-95, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz