Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 33/2018

Usnesení 2028/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč Vodní záchranné službě ČČK Třebíč, pobočný spolek, IČ: 64268560, Polanka 24, 674 01 Třebíč, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2018-02, př. 2.


Usnesení 2029/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2018-03, př. 1.


Usnesení 2030/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2018-04, př. 1, RK-33-2018-04, př. 2 a RK-33-2018-04, př. 3.


Usnesení 2031/33/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-33-2018-05, př. 1 pro akademický rok 2018/2019.


Usnesení 2032/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy kupní a nájemní na dodávky medicinálních a technických plynů s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2018-06, př. 1.


Usnesení 2033/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 54 260 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 44 840 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 44 840 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-33-2018-07, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o částku 9 420 Kč.


Usnesení 2034/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 21 264 782,54 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 7 275 640,95 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 5 265 869,84 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 8 723 271,75 Kč,

  určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-33-2018-08, př. 2;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 91 930 370,55 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 50 472 300,24 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 16 642 704,78 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 24 815 365,53 Kč,

  určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-33-2018-08, př. 2.


Usnesení 2035/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • PC DTK 386/40, inv. č. 002-000-000-754, r. v. 1994, PC 47 318 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová prosklená, inv. č. 002-000-000-000-991/1, r. v. 1994, PC 5 056 Kč, ZC 0 Kč;
 • Vozík pro videobronchoskop, inv. č. 002-000-001-939, r. v. 2007, PC 46 305 Kč, ZC 0 Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, inv. č. 002-000-001-261, r. v. 1998, PC 525 700 Kč, ZC 0 Kč;
 • Mikrotom rotační, inventární číslo 002-000-001-522, r. v. 2002, PC 163 600 Kč, ZC 0 Kč;
 • PC DTK P166+Penti, inv. č. 002-000-001-219, r. v. 1997, PC 43 901 Kč, ZC 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 • Vozík pro videobronchoskop, inv. č. 002-000-001-939, r. v. 2007, PC 46 305 Kč, ZC 0 Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, inv. č. 002-000-001-261, r. v. 1998, PC 525 700 Kč, ZC 0 Kč;
 • Mikrotom rotační, inventární číslo 002-000-001-522, r. v. 2002, PC 163 600 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová prosklená, inv. č. 002-000-000-000-991/1, r. v. 1994, PC 5 056 Kč, ZC 0 Kč;
souhlasí

s bezúplatným převodem majetku na Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci:

 • PC DTK 386/40, inv. č. 002-000-000-754, r. v. 1994, PC 47 318 Kč, ZC 0 Kč;
 • PC DTK P166+Penti, inv. č. 002-000-001-219, r. v. 1997, PC 43 901 Kč, ZC 0 Kč.


Usnesení 2036/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Sterilizátor parní Matachana – 2l EX, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-001-058, PC 104 475 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 2l Le, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-904, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 15L IS, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-903, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Vozík k defibrilátoru, r. v. 1995, i. č. 001-000-000-484, PC 38 551 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-971, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-974, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-979, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-980, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Elektrokoagulace – ME 401, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-867, PC 487 244 Kč, ZC 0 Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 •  Sterilizátor parní Matachana – 2l EX, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-001-058, PC 104 475 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 2l Le, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-904, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 15L IS, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-903, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Vozík k defibrilátoru, r. v. 1995, i. č. 001-000-000-484, PC 38 551 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-971, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-974, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-979, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-980, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Elektrokoagulace – ME 401, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-867, PC 487 244 Kč, ZC 0 Kč.


Usnesení 2037/33/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-33-2018-11, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-33-2018-11, př. 2.


Usnesení 2038/33/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

desátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-33-2018-12;

schvaluje

harmonogram desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-33-2018-12;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-33-2018-12.


Usnesení 2039/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava – mládež, z. s., Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-33-2018-13, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j. n. o  částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.


Usnesení 2040/33/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2041/33/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-33-2018-15, př. 1.


Usnesení 2042/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2018–2021 dle materiálu RK-33-2018-16, př. 1.


Usnesení 2043/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 585 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje o celkovou částku 585 000,- Kč, z toho:
 • zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku 999 000 Kč na posílení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 414 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 999 000 Kč, z toho:
 • na dokrytí propadu tržeb na Hradě Roštejn z důvodu realizace projektu ve výši 283 000 Kč;
 • na pokrytí zvýšených odpisů z předávaného movitého a nemovitého majetku ve výši 216 000 Kč;
 • na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2018 ve výši 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 585 000 Kč, z toho:
 • z důvodu zvýšených odpisů z nově zařazeného technického zhodnocení nemovitého majetku předaného v roce 2018 o částku 85 000 Kč;
 • z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic o částku 500 000 Kč;
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 585 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2018.


Usnesení 2044/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se změnou názvu akce na nový název: „II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí“ a souhlasí se zadáním společné veřejné zakázky města Černovice a KSÚSV „II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí“ s odloženou účinností dle žádosti v materiálu RK-33-2018-18, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace odeslat písemnou výzvu k převzetí staveniště na akci „II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí“, až po schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.


Usnesení 2045/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci II/602 Dvorce -  most ev. č. 602-044 do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 2046/33/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-33-2018-20, př. 1.


Usnesení 2047/33/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř dle materiálu RK-33-2018-21, př. 1.


Usnesení 2048/33/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti OM 522/2016 uzavřené dne 28. 6. 2016 mezi Krajem Vysočina a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro akci ""11010-058899, RVDSL 1312_J_LUNJ112_OK".


Usnesení 2049/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  2421/74 o výměře 962 m2 odděleného z par. č. 2421/2 a pozemku par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 odděleného z par. č. 2421/2, dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2342/13 o výměře 75 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2342/14 o výměře 69 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2414/10 o výměře 1025 m2 oddělený z par. č. 2414/2, dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 a pozemek par. č. 2355/2 o výměře 967 m2 oddělený z par. č. 2355, pozemek par. č. 2388/4 o výměře 1305 m2 oddělený z par. č. 2388/1, pozemek par. č. 2420/2 o výměře 60 m2 oddělený z par. č. 2420, pozemek par. č. 2421/6 o výměře 7066 m2 oddělený z par. č. 2421/6, pozemek par. č. 2421/72 o výměře 515 m2 oddělený z par. č. 2421/6 dle geometrického plánu č. 4006-117/2018, vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2421/74 o výměře 962 m2 oddělený z par. č. 2421/2 a pozemek par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 oddělený z par. č. 2421/2, dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2018-24, př. 1.


Usnesení 2050/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-33-2018-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Rožínka;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt koupí a bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky dotčené stavbou „II/385 Dolní Rožínka - průtah“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-33-2018-25, př. 2;
 • rozhodnout převést nepotřebné pozemky uvedené v materiálu RK-33-2018-25, př. 1 darem z vlastnictví Kraje Vysočiny do vlastnictví obce Dolní Rožínka;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2018-25, př. 3.


Usnesení 2051/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-33-2018-26, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Želiv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2018-26, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Želiv.


Usnesení 2052/33/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 2053/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením:


Usnesení 2054/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2018-29, př. 1 a RK-33-2018-29, př. 2.


Usnesení 2055/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se Smlouvou o postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene společností PREDIX s.r.o. jako postupitelem a společností Organic Active s.r.o. jako postupníkem.


Usnesení 2056/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2018-31, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-33-2018-31, př. 1.


Usnesení 2057/33/2018/RK
Rada kraje
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:

 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv, nebo při prodloužení nájemní doby, bude uplatňováno nájemné dle materiálu RK-33-2018-32, př. 1;
 • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
 • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2020;
doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.


Usnesení 2058/33/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-33-2018-33, př. 2;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 68 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00038) o částku 68 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 218 000 Kč Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním 45. ročníku Mistrovství České republiky v orbě (150 000 Kč) a pokrytí nákladů spojených s udělením mimořádných odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci MČR v orbě (68 000 Kč).


Usnesení 2059/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „Obnovitelné zdroje energie“) rozpočtu kraje o částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední školy stavební Jihlava o částku 200 000 Kč na krytí nákladů spojených s provedením víceprací projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“;
ukládá

řediteli Střední školy stavební Jihlava provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet projektu č. 4211080598/6800 ve výši 200 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2018.


Usnesení 2060/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Renault Clio Van, rok pořízení 2006, rok výroby 2003, inventární číslo DM6444-620613, pořizovací cena 110 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-33-2018-35.


Usnesení 2061/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Škoda Octavia Combi, inventární číslo 6-444-55, rok pořízení 2008, pořizovací cena 401 876 Kč, zůstatková cena 1 Kč a s vyřazením osobního devítimístného automobilu VW Transporter, inventární číslo 6-444-50, rok pořízení 2006, pořizovací cena 806 022 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-33-2018-36.


Usnesení 2062/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic u Gymnázia Třebíč na rok 2018 dle materiálu RK-33-2018-37, př. 1.


Usnesení 2063/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ a „Postav si svůj náklaďák“ v celkové výši 110 396 Kč dle materiálu RK-33-2018-38, př. 1.


Usnesení 2064/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“;

schvaluje

návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-33-2018-39, př. 2;

ukládá

OŠMS odeslat na MŠMT žádost Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“.


Usnesení 2065/33/2018/RK
Rada kraje
ruší

nominaci Ing. Václava Jáchima, úředníka na úseku koncepce IT Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako náhradníka člena Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 – 2020 za Kraj Vysočina;

nominuje

Ing. Lenku Matouškovou, úřednici v oblasti strukturálních fondů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako náhradnici člena Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 – 2020 za Kraj Vysočina.


Usnesení 2066/33/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu RK-33-2018-41, př. 1.


Usnesení 2067/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 28 092 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“;

bere na vědomí

informaci o ukončení projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.


Usnesení 2068/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 34 775 650,15 Kč.


Usnesení 2069/33/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-33-2018-44, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2018-44, př. 1.


Usnesení 2070/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-33-2018-45, př. 6, RK-33-2018-45, př. 7 a RK-33-2018-45, př. 8.


Usnesení 2071/33/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření, dodatku ke smlouvě o stavebním spoření a o zřízení účtu a smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-33-2018-46, př. 2.


Usnesení 2072/33/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-33-2018-47, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-33-2018-47, př. 2;

ukládá

 Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-33-2018-47, př. 1 a RK-33-2018-47, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2073/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-33-2018-48, př. 1.


Usnesení 2074/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítěznému projektu Baterkománie ve výši 47 525 Kč na základě darovací smlouvy o poskytnutí daru dle materiálu RK-33-2018-49, př. 1.


Usnesení 2075/33/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2018 dle materiálu RK-33-2018-50, př. 1;
 • uzavřít darovací smlouvy dle vzoru v materiálu RK-33-2018-50, př. 2.


Usnesení 2076/33/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 278 957 Kč za zrealizovaný projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz