Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2018-35: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

RK-33-2018-35.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-33-2018-35
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Školního statku Humpolec, Dusilov 384 (dále též „školní statek“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011, č. 09/11 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podal školní statek návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 3. 9. 2018 rozhodl písemně ředitel školního statku o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o osobní automobil Renault Clio Van, rok pořízení 2006, rok výroby 2003, inventární číslo DM6444-620613, pořizovací cena 110 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

Vozidlo je bez platné technické kontroly, je značně opotřebováno. Má problémy s motorem, elektrickou soustavou, má poškozenou karoserii a prasklý nárazník. Jeho oprava je vzhledem k jeho stavu a stáří neekonomická. Bylo nabídnuto ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina.  Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina neprojevila zájem. Školní statek navrhuje automobil prodat na náhradní díly. V případě nezájmu ekologicky zlikvidovat.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Renault Clio Van, rok pořízení 2006, rok výroby 2003, inventární číslo DM6444-620613, pořizovací cena 110 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-33-2018-35.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz