Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0086/02/2019/RK

Usnesení: 0086/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-03
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o řešení bezpečnostních rizik vyplývajících z varování NUKIB.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz