Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0087/02/2019/RK

Usnesení: 0087/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-04
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-02-2019-04, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-02-2019-04, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz