Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0089/02/2019/RK

Usnesení: 0089/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-06
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-06, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz