Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0093/02/2019/RK

Usnesení: 0093/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-10
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb „Svoz, využití a likvidace odpadů z kategorie ostatních“ s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-10, př. 1 a Smlouvy o výpůjčce „Hlavní a záložní hematologický analyzátor“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-10, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz