Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0098/02/2019/RK

Usnesení: 0098/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-15
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2019-15, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2023.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz