Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0100/02/2019/RK

Usnesení: 0100/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-17
Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 2 292 756 586,08 Kč dle materiálu RK-02-2019-17, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 422 881 399,03 Kč dle materiálu RK-02-2019-17, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz