Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0103/02/2019/RK

Usnesení: 0103/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-19
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2019-19, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz