Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0105/02/2019/RK

Usnesení: 0105/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-21
Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2019 dle materiálu RK-02-2019-21, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz