Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0118/02/2019/RK

Usnesení: 0118/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-34
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě v souvislosti s budoucí změnou třídy silnice dle materiálu RK-02-2019-34, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz