Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0120/02/2019/RK

Usnesení: 0120/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-36
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převodu nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-02-2019-36, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-02-2019-36, př. 1 z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629 do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-02-2019-36, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629;
  • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2019-36, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz