Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0121/02/2019/RK

Usnesení: 0121/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-37
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, IČO 00286010 smlouvu o výpůjčce na pozemky v k.ú. Helenín a v k.ú. Velký Beranov za podmínek, na dobu a v rozsahu dle materiálu RK-02-2019-37, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz