Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0129/02/2019/RK

Usnesení: 0129/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-45
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-45, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz