Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0133/02/2019/RK

Usnesení: 0133/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-49
Rada kraje
schvaluje

Žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-49, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz