Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0136/02/2019/RK

Usnesení: 0136/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-52
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 433 914,79 Kč dle materiálu RK-02-2019-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz