Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0143/02/2019/RK

Usnesení: 0143/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-59
Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2019-59, př. 1, kód 1A.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz