Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0147/02/2019/RK

Usnesení: 0147/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-63
Rada kraje
schvaluje

  • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 pro rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-63, př. 1;
  • čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-63, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz