Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0153/02/2019/RK

Usnesení: 0153/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-68
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2019-68, př. 1 a RK-02-2019-68, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-68, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz