Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1634/25/2018/RK

Usnesení: 1634/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-31
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2018-31, př. 1 a RK-25-2018-31, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz