Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1657/25/2018/RK

Usnesení: 1657/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-52
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-25-2018-52, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2018-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz